نتیجه انتخابات اتحادیه اتصالات و مصالح ساختمانی کرمانشاه

انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه اتصالات و لوازم بهداشتی ساختمان در تاریخ 17 /11/ 1401 در محل اتاق اصناف کرمانشاه برگزار گردید که نتیجه رای گیری بششرح زیر میباشد :

هیات مدیره :

1-جعفر مرادی : رئیس اتحادیه

2-کیوان امجدیان : نائب رئیس

3-محمدرضا سلیمی

4-نادر قزوینه

5-احمد عثمانی : خزانه دار

6-آرش سکوت منش : عضو علی البدل اول

7-حسین مومی وند : عضو علی البدل دوم

بازرس :

1-فتاح رسولی : بازرس

2-علی حیدری فر : بازرس علی البدل

3-محمدسجاد شنطیایی : —–

دیدگاهتان را بنویسید