بارکد دو بعدی اصناف

قابل توجه کلیه صنوف و اعضای گرامی احتراما کلیه صنوف ملزم به پرینت  بارکد دو بعدی پروانه کسب خود و نصب در مدخل ورودی واحد صنفی میباشند ،در غیر اینصورت واحد صنفی به عنوان واحد فاقد پروانه کسب تلقی گردیده و برابر مقررات برخورد خواهد گردید . مراحل تهیه بارکد دو بعدی: 1-مراجعه به سامانه … ادامه