ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی

✅ مديرکل دفتر امور مؤديان و خدمات مالياتی سازمان امور مالياتی کشور: ▫️کليه اوراق مالياتی از ابتدای شهريور به صورت الکترونيکی ابلاغ می شود 🔸مديرکل دفتر امور مؤديان و خدمات مالياتي سازمان امور مالياتي کشور گفت: به ‌منظور تسريع در انجام امور و افزايش سطح رضايتمندي مؤديان، کليه اوراق مالياتي صادره در سامانه ‌هاي مالياتي … ادامه