آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی – ( موضوع ماده 13 قانون نظام صنفی )

تعاریفماده ۱- تعاریف:۱- متقاضی: متقاضی دریافت پروانه کسب.۲- مشاغل تخصصی و فنی: مشاغلی که بموجب این آیین نامه برای اخذ پروانه کسب نیازمند گواهینامه فنی و تخصصی می باشند.۳- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می … ادامه