نتیجه انتخابات اتحادیه اتصالات و مصالح ساختمانی کرمانشاه

انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه اتصالات و لوازم بهداشتی ساختمان در تاریخ 17 /11/ 1401 در محل اتاق اصناف کرمانشاه برگزار گردید که نتیجه رای گیری بششرح زیر میباشد : هیات مدیره : 1-جعفر مرادی : رئیس اتحادیه 2-کیوان امجدیان : نائب رئیس 3-محمدرضا سلیمی 4-نادر قزوینه 5-احمد عثمانی : خزانه دار 6-آرش سکوت … ادامه