تسهیلات جهت بافندگان فرش دستباف

اطلاعیه قابل توجه بافندگان فرش کارگاههای تولیدی فرش دستباف جهت دریافت تسهیلات بند ب تبصره 16 میتوانند در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور به آدرس اینترنتی tek.mcls.gov.ir ثبت نام نموده و منتظر تماس از طرف سازمان مربوطه باشند . اتحادیه فرش کرمانشاه