بارکد دو بعدی اصناف

قابل توجه کلیه صنوف و اعضای گرامی

احتراما کلیه صنوف ملزم به پرینت  بارکد دو بعدی پروانه کسب خود و نصب در مدخل ورودی واحد صنفی میباشند ،در غیر اینصورت واحد صنفی به عنوان واحد فاقد پروانه کسب تلقی گردیده و برابر مقررات برخورد خواهد گردید .

مراحل تهیه بارکد دو بعدی:

1-مراجعه به سامانه اصناف ایرانیان به آدرس :      https://iranianasnaf.ir

2-قسمت خدمات سایت – استعلام پروانه بر مبنای  کد ملی :

3-تکمیل موارد خواسته شده :

4-چاپ بارکد و نصب در ورودی محل کسب:

دیدگاهتان را بنویسید