دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

تعاریف
ماده ۱- تعاریف:
قانون: قانون نظام صنفی
اتاق ایران: اتاق اصناف ایران
اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان
اتحادیه: اتحادیه صنفی (شهرستانی، استانی و کشوری)
مرکز آموزش: مرکز آموزش اتاق شهرستان و یا مراکز آموزش مورد تایید اتاق ایران و یا کمیسیون نظارت
متقاضی: متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب و یا مباشرین
کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان

دوره های آموزشی
ماده ۲ – شیوه برگزاری دوره:
۱- داخلی: برگزاری دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش با همکاری اتحادیه ها.
۲- برون سپاری: از طریق عقد قرارداد یا تفاهم نامه با مراکز آموزشی.
ماده ۳- دوره های آموزشی:
شامل دوره پیش از صدور و تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی می باشد که براساس تکلیف مقرر در بند(ن) ماده (۳۰) قانون به منظور کسب آمادگی، ارتقا و افزایش میزان آگاهی، دانش و سطح مهارت افراد برگزار می گردد.

ماده ۴- سرفصل دوره های آموزشی:

ردیفعنوان دروس الزامیمدت زمان( ساعت)
1قانون و مقررات نظام صنفی۵/۴
2مشتری مداری۵/۱
3فقه بازار۶
4خرید و فروش الکترونیکی۵/۱
5قوانین و مقررات مالیاتی( مالیات بردرآمد و ارزش افزوده)۳
6قانون و مقررات شهرداری۵/۱
7قانون و مقررات کار و تامین اجتماعی۳
8قانون و مقررات نیروی انتظامی۵/۱
9قانون و مقررات بهداشت۵/۱
*جمع ۲۴

ماده۵ – انواع دوره ها

۱- حضوری: با حضور متقاضی برگزار می گردد و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون(ده) می باشد.

۲- غیر حضوری: شرکت در دوره ها و کلاسها به صورت غیر حضوری( مکاتبه ایی و یا الکترونیکی) و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون ( دوازده) می باشد.

تبصره۱- غیبت بیش از یک سوم کل دوره ( به دلیل موجه یا غیرموجه) به منزله ثبت نام غیرحضوری تلقی می گردد.

تبصره۲- آندسته از واحدهای صنفی که توسط مباشر اداره می گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره آموزشی بوده و درصورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب و یا مباشر جدید( قبل از عزل مباشر قبلی) مکلف به گذراندن دوره آموزشی می باشد.

تبصره۳- متقاضیان شرکت در دوره حضوری و یا غیرحضوری در صورت عدم کسب نمره حدنصاب می توانند برای دومین بار با پرداخت ۲۰ درصد هزینه در آزمون شرکت نمایند.

ماده ۶ – شرایط مدرسین در برگزاری دوره های آموزشی

۱- داشتن حداقل دانشنامه تحصیلی کارشناسی، مرتبط با دوره یا دروس(درصورت وجود رشته دانشگاهی مرتبط) از مراکز آموزشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا گواهی معادل از حوزه علمیه.

۲- حداقل ۲ سال سابقه تدریس در رشته مورد نظر.

تبصره – اتاق ایران مکلف است هر سال نسبت به فراخوان جذب مدرسین مطابق با شاخصهای این دستورالعمل اقدام نماید. تطبیق و تایید شرایط مدرسین به عهده اتاق شهرستان می باشد.

مقررات مربوط به آموزش

ماده ۷ – مدارک مورد نیاز متقاضیان ثبت نام دوره:

۱) معرفی نامه اتحادیه

۲) پرداخت هزینه آموزش

ماده ۸- حداکثر زمان برگزاری کلاس در هر روز ۶ ساعت( صبح و بعدازظهر) می باشد و مدرس باید در هر جلسه مطابق فرم مرکز آموزش حضور و غیاب نماید.

ماده ۹- مکان برگزاری دوره های آموزشی:

۱- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت دسترسی متقاضی باید در مکان یا طبقه مجزا و مستقل از فعالیتهای جاری اتاق بوده و حداقل دارای ۱ کلاس، ۱ اتاق امور دفتری و مدرسین، آبدارخانه و سرویس بهداشتی مجزا باشد، اتاق امور دفتری و مدرسین نباید با دیگر فعالیتها و بخشهای جاری اتاق، مشترک باشد.

۲- تعداد افراد متقاضی به صورت حضوری در یک کلاس نباید از ۳۰ نفر بیشتر باشد.

۳- وجود لوازم و وسایل کمک آموزشی مانند رایانه ، ویدئو پروژکتور، یا وایت برد ، میز و صندلی مناسب آموزش و سایر وسایل بر حسب نیاز الزامی است.

ماده ۱۰- تعرفه شرکت در کلاس :

تعرفه هر نفر برای شرکت در کلاس با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تعیین خواهد شد و هزینه چاپ و تکثیر جزوه آموزشی و پذیرایی از متقاضی در تعرفه فوق منظور خواهد شد.

ماده ۱۱- گواهینامه پایان دوره:

پس از اتمام دوره و کسب موفقیت در آزمون، به متقاضی گواهینامه پایان دوره اعطا می گردد. گواهینامه دارای طرح یکسانی است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران تهیه و به سراسر کشور ابلاغ می شود.

تبصره۱- مدت اعتبار گواهی ۵ سال می باشد و در صورت تغییر رسته و یا جابجایی واحد صنفی، متقاضی نیازی به طی مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.

تبصره ۲- گواهی صادره توسط مرکز آموزش برای اتحادیه های سراسر کشور معتبر می باشد.

ماده ۱۲- نحوه ارزشیابی:

۱- تنظیم صورتجلسه منضم به اسامی شرکت کنندگان در آزمون ضروری بوده و می بایست نسخه ای از آن توسط مرکز آموزش نگهداری شود.

۲- محل و زمان آزمون علاوه بر اعلام کتبی به متقاضی، حتی المقدور از طریق پست الکترونیک و یا پیام کوتاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

۳- آزمون پایان دوره آموزش بصورت سوالات چهار جوابی بوده و آزمون افراد بی سواد به صورت شفاهی انجام می شود.

۴- فعالیت مراکز آموزش اتاق اصناف در سطح کشور توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران بصورت سالانه ارزیابی می گردد.

ماده ۱۳- این دستورالعمل مشتمل بر (۱۳) ماده و (۶) تبصره باستناد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه گردید.

دیدگاهتان را بنویسید